Opzet CittasTour

2016 is het pilot-jaar voor de CittasTour. De ervaring uit dit jaar wordt meegenomen naar volgende jaren. Het is de bedoeling het project jaarlijks te herhalen.

De opbouw van de CittasTour is drieledig.

Les 1 – Introductie

In alle klassen op de verschillende basisscholen wordt een algemene introductie van de CittasTour gegeven. De introductie wordt verzorgd door de ambassadeur van de CittasTour, de burgermeester van Alphen-Chaam. In een korte presentatie wordt het begrip CittaSlow bij de leerlingen geïntroduceerd. Ook gaat de burgermeester het gesprek aan met de kinderen; welke plekken in hun dorp vinden de kinderen nou leuk, bijzonder of belangrijk. Zouden deze plekken volgens de kinderen CittaSlow kunnen zijn (of juist niet)? Dit gebeurt spelenderwijs met ‘Ren je Rot-vragen’. De kinderen krijgende opdracht om informatie te verzamelen over een of meerdere plekken waarover zij meer te weten zouden willen komen. (Het is de bedoeling dat de leerkracht vragen die de kinderen hebben over CittaSlow, erfgoed of bepaalde plaatsen e.d. inventariseert).

Les 2: op pad

De kinderen trekken er op uit in hun dorp en proberen een zo goed en creatief mogelijk beeld te krijgen van een (of meerdere) items die volgens hen te maken hebben met CittaSlow. De kinderen mogen schrijfgerei en foto- of filmcamera meenemen.

Punten ter voorbereiding:

-bepaal van te voren welke locaties worden bezocht.

- maak, indien nodig, een afspraak met de beheerder, eigenaar of andere betrokken personen.

-bereid de kinderen voor op het bezoek.

- neem vragen van de kinderen uit les 1 mee als uitgangspunt bij het bezoek. Andere vragen hierbij kunnen zijn:

  • Waarom is deze locatie voor jou interessant?
  • Wat gebeurt hier precies of wat is hier vroeger gebeurd?
  • Waarom is dit onderwerp, deze locatie volgens jullie CittaSlow?

Les 3: verwerking van de presentaties door de kinderen in CittaPedia

De kinderen maken in groepjes hun presentaties af op school. Wanneer de presentaties af zijn, presenteren ze deze voor de klas. Elke klas nomineert vervolgens de presentatie die mee gaat dingen naar de CittasTour Wisselbokaal. Alle presentaties tellen mee bij de beoordeling door de jury.

Afsluiting

In een speciale raadsvergadering kiest de gemeenteraad de mooiste, beste of verrassendste presentatie. De winnende klas ontvangt de CittasTour Wisselbokaal.