Algemeen en leerdoelen

CittaPedia is het prikbord waarop het eindproduct van de CittasTour wordt gebundeld en gepresenteerd. De CittasTour is een project voor groep 7 en 8, dat als doel heeft kinderen in aanraking te laten komen met de leergebieden (wereld-)burgerschap, natuur- en milieueducatie, duurzame ontwikkeling. De CittasTour vindt zowel binnen als buiten de klas plaats.

De volgende (leer)doelen worden met de CittasTour nagestreefd:

  • Leerlingen komen in aanraking met het begrip "erfgoed" en de Cittaslow-gedachte en lichten dit verder toe aan de hand van voorbeelden uit de eigen omgeving.
  • In groepjes werken en informatie achterhalen uit (liefst) verschillende bronnen, bijvoorbeeld heemkundekring, internet, een kort interview met andere dorpsbewoners.
  • Ontwikkeling van ‘21st century skills’ zoals samenwerken, communiceren, presenteren, maar ook betrokken zijn bij de opbouw van de "levende" site.
  • Leerlingen maken op een speelse manier kennis met het gemeentebestuur. Wellicht dat de vaker gesignaleerde afstand tussen burger en bestuur daardoor op den duur kleiner wordt.
  • Leerlingen ontdekken hun eigen gemeente en komen in contact met leeftijdgenootjes uit de andere kernen.

Powerpointpresentatie